Školní bojovníci - část první

20. leden 2009 | 15.16 |

Ariana rychle vyskočila vpřed. Udělala ve vzduchu kotrmelec, ne ovšem takový jaký chtěla, jelikož jí ve vzduchu škráblo ostří Gavinovy šavle a tak se při doletu efektivně rozplácla na podlaze. Davem se ozvalo pár vyjeknutí i radostných výkřiků. Ariana rychle načmárala na podlahu svůj znak - spirálu. Pak přitiskla dvě propisky na onen znak a ty se přeměnily na šavle. Ještě stačila uhnout když se vedle ní zapíchlo do podlahy kopí - podle nápisu na násadě zřejmě tužka 3. Pak rychle vyskočila na nohy a rozeběhla se ke Gavinovi. Ten slabě vyjekl, ale včas se vzpamatoval a útok vykryl. Zápas se ale odehrával jako každý jiný a tak se většina zvědavců rozešla. Zbyly tu jen kamarádi.

Výsledek byl takový že když se rozzuřená Ariana rozhodla rozsekat Gaviho hlavu na mm plátky vešel do třídy jejich třídní, opomenul to že Ariana málem zabila svého spolužáka jelikož takové věci jsou na denním pořádku této třídy, zato jim ale vytkl že nejsou po zvonění na místě. Ariana odběhla na místo a pokusila se soustředit na výuku. Stejně tak i Naomi, Diana, Erin a Briana - její kamarádky z party. Možná že její kamarádky se dokázaly soustředit na výuku, ale ona ne - její zrak stále těkal po třídě a ona se pak sama přistihla že přelétává očima hlavně nejnemožnějšího kluka ve třídě - Willa.         

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře