Deltora - Lesy hrůzovlády

5. leden 2009 | 15.56 |
› 

Příběh začíná smrtí krále Altona. Tím pádem na trůn musí nastoupit Endon - syn krále. Nastala korunovace, při které si král nandal Kouzelný pás Deltory. Tento Pás ochraňoval království po tisíce let. Bylo do něj zasazeno 7 drahokamů: topas (symbol věrnosti), ametyst (symbol pravdy), diamant (symbol čistoty a síly), elbait (symbol cti), lazurit (nebeský kámen), rubín (symbol štěstí) a opál (symbol naděje). Tento Pás ochraňuje království pouze, když ho panovník nosí na sobě. Když si ho král nandal, všech 7 drahokamů se rozzářilo, což symbolizovalo, že nový král je právoplatným dědicem trůnu. Kdyby si Pás nandal někdo jiný, nic by se nestalo a Pás by neměl svoji moc. Jarredovi to nedalo a zjistil si o Pásu víc. Zjistil, že král ho nenosí na sobě, ale že ho zamykají do věže, kde je střežen mnoha kouzly. - V zemi bylo zvykem, že nový král musí celou noc bdít nad tělem svého předchůdce ve věži. Jarred, který byl již od dětství nejlepším přítelem Endona, ho chtěl varovat, že pokud nebude pás nosit na sobě, bude Deltora ohrožena... Ale v tom tam přišel Prandin - nejvyšší rádce - a zavolal na Jarreda stráže. Jarred musel utéct z hradu. Endonovi nechal zprávu, že až bude nejhůř, ať střelí šípem do jejich oblíbeného stromu na zahradě, že hned přijde. Čekalo ho obrovské překvapení, že město není tak honosné a krásné, jak se učili, ale že je rozbořené a vládne tam chudoba. Nad hradem byl bílý opar. Jarred pochopil, že na oparu je nádherné a krásné město. A že byli celou dobu klamáni... Musel si najít práci. Zamířil do kovárny, kde ho přijali a také si vzal za ženu Annu, vnučku kováře. - Přesně 7 let po útěku uviděl 7 ohromných ptáků Ak-Babů. Slouží Pánovi stínů. Potom si všiml šípu zabodnutého v jejich stromě. Okamžitě se oblékl a pospíchal k paláci. Uviděl na cestě dětský šíp a na něm papírek s říkankou: "Odvážný buď, medvěda vzbuď. Vlez myško do díry, doma jsi za chvíli. Nakonec - hop! Odklop poklop." Byl to návod, jak se nepozorovaně dostat do hradu. Postupoval podle návodu a ocitl se v kostele. U nohou mu klečel Endon a žádal o pomoc. Potom přišla Šarn, žena Endona. Všichni tři šli do věže, kde byl Pás. Když tam dorazili, vykřikli údivem. Ocelový pás byl roztrhaný, jako kdyby byl z látky. A všech sedm drahokamů bylo pryč!!! Vtom vkročil Prandin a chtěl je zabít. Patřil k přívržencům Pána stínů! Ale vyhodili ho z okna. Vzali s sebou to, co zbylo z pásu a utekli do kovárny. Král s královnou se ukryli a Jarred poslal svého syna Liefa pátrat po drahokamech. Na cestu mu "domluvil" společníka jménem Barda. Museli se vydat do 7 nejnebezpečnějších míst v království. Jako první se zamířili do pověstných lesů hrůzovlády. V Lesích hrůzovlády hned na začátku potkali smrtelné nebezpečí. Na cestě je přepadli malí skřítci, jejichž "šéf" se jmenoval Wennbar. Lief s Bardou leželi spoutaní na zemi, ale osvobodila je dívka jménem Jasmína. Řekla jim, že musí vyšplhat co nejvýše na strom. Že se je Wennbar pokusí stáhnou dolů... Ale když vyšplhali až nahoru a dali si přes sebe plášť, aby jim nebyla zima, Wennbar odešel. Plášť byl totiž neviditelný!!! Potom se vydali hledat drahokam. Došli až doprostřed Lesů. Tam temný rytíř ochraňoval 3 Lilie života, ze kterých když se někdo napije nektaru, stane se neviditelným! Myslel si že je chtějí ukrást a museli s ním bojovat. Po strhujících bojích ho porazili a z jeho meče vyndali 1. drahokam - topas. Lief ho zandal do pásu a pokračovali v jejich cestě.

Lesy h.

z http://fion.blog.cz/0805/deltora-i-emily-roddaova

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Deltora - Lesy hrůzovlády shne.czek 05. 01. 2009 - 15:59